icon-globe 2010

W dniu 15.11.2010r. odbyło się spotkanie tematyczne dotyczące zasiłków, zadłużenia, emerytur oraz zasad postępowania w przypadku utraty dokumentów.

W dniu 30.09.2010r. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich przy ul. Dąbrowskiego 22/24 odbyło się spotkanie  tematyczne " Nie daj się eksmitować". Zostały omówione tematy o czym należy pamiętać podczas postępowania eksmisyjnego co robić gdy grozi eksmisja. Zapoznano wszystkich obecnych z Ustawą z dnia 17 grudnia 2009r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 13 stycznia 2010r.)

W dniu 27 .07.2010r. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich  przy ul. Dąbrowskiego 22/24 odbyło się spotkanie tematyczne dotyczące osób mających problem z zadłużeniem bankowym oraz komorniczym.  

W dniu 24.03.2010r. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich  przy ul. Dąbrowskiego 22/24 odbyło się spotkanie poświęcone problematyce rozwodów i separacji. Tematem spotkania były zagadnienia natury proceduralnej jak również prawa i obowiązku małżonków po orzeczeniach sądowych rozwodzie i separacji, podziału majątku wspólnego, alimentów na dzieci, korzystania z mieszkania itp.