icon-globe 2011

W dniu 24.10.2011r. w siedzibie BPO odbyło się spotkanie tematyczne poswięcone problematyce spadków, darowizn oraz testamentów.

W dniu 19.08.2011r. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich przy ul. Dąbrowskiego 22/24 odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone problematyce zadłużeń i egzekucji komorniczych. Spotkanie podzielone zostało na 3 bloki tematyczne mi.n omówiona została dokumentacja oraz procedury egzekucyjne, przedstawiony został wykaz rzeczy i przedmiotów wyłączonych z egzekucji oraz omówione zostały czynności komornicze z egzekwowania wynagrodzenia za pracę oraz emerytury i renty.

W dniu 08.06.2011r. odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone problematyce pomocy społecznej.

W dniu 09.03.2011r. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich odbyło się spotkanie poświęcone problematyce zadłuzeń. Poruszone zostały m.in  tematy realizowania alimentów oraz kosztów dochodzenia alimentów.