icon-globe 2012

W dniu 18.12.2012r. w siedzibie BPO odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone problematyce opieki nad  małoletnimi po rozwodzie.

W siedzibie Biura Porad Obywatelskich w dniu 08.10.2012r. odbyło się spotkanie poświęcone problematyce mieszkaniowej. Poruszone zostały tematy z zakresu eksmisji i jej skutków prawnych oraz  wymeldowania i skutków z tym związanych.

W dniu 21.06.2012r. odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone problematyce pomocy społecznej.


Polski Komitet Pomocy Społecznej jak co roku uczestniczył  w Wielkim Pikniku Pasji czyli - w XI Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. Tegoroczne spotkanie odbyło się tradycyjnie na Jasnych Błoniach.

W dniu 26.03.2012 w siedzibie BPO odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone problematyce eksmisji przy rozwodzie i separacji.

W ramach " Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach 20-24  luty 2012r (w godzinach urzędowania Prokuratury tj. od 7.30 do 15.30). Prakuratorzy i asesorzy Prokuratury Rejonowej Szczecin- Śródmieście pełnią dyżury w siedzibie prokuratury przyjmując zawiadomienia o przestępstwie, jak również udzielają porad prawnych.