icon-globe 2013

W dniu 04 .12.2013r. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich  przy ul. Dąbrowskiego 22/24 odbyło się spotkanie tematyczne dotyczące osób mających problem z zadłużeniem bankowym oraz komorniczym.  

W dniu 10 września br. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich odbyło się spotkanie poświęcone problematyce mieszkaniowej  poruszone zostały tematy z zakresu  m.in: eksmisji, mieszkań socjalnych,oraz pomieszczeń tymczasowych.

W dniu 04.06.2013r. w siedzibie Biura Porad Obywatelskich  przy ul. Dąbrowskiego 22/24 odbyło się spotkanie poświęcone problematyce świadczeń przyznawanych przez MOPR. Tematem spotkania były zagadnienia natury proceduralnej( nabywanie świadczeń pieniężnych) jak również rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W  niedzielę, 26 maja br., odbyło się XII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”. Polski Komitet Pomocy Społecznej prezentował swoje stanowisko pod numer 16.Była to doskonała okazja do bliższego przyjrzenia się szczecińskiemu sektorowi organizacji pozarządowych.

W związku z licznymi pytaniami i problemami nurtującymi klientów BPO w dniu 04.03.2013r. o godzinie 11 w siedzibie Biura Porad Obywatelskich  przy ul. Dąbrowskiego 22/24 odbyło się spotkanie poświęcone problematyce świadczeń alimentacyjnych. Tematem spotkania były zagadnienia związane m.in z zasadami i trybem postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady wypełniania wnisków- przykłady.