icon-globe Cechy wolontariusza

·          wiek – min. 18 lat
·          wykształcenie – min. średnie
·          umiejętności interpersonalne:
       nawiązywania kontaktu
       słuchania
       jasnego mówienia
       empatii “poznawczej”
       gotowość do pracy w zespole
·          wiedza
-         podstawowa wiedza z zakresu komunikacji
-         ukończenie szkolenia z podstawowych umiejętności doradzania
-         ukończenie podstawowego szkolenia merytorycznego
·          wrażliwość społeczna, wyczulenie na problemy drugiego człowieka
·          odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, punktualność
·          cechy, które umożliwiają przestrzeganie zasad BPO:
          umiejętność dochowania tajemnicy
          tolerancja, brak uprzedzeń
          cierpliwość
·          kultura osobista i wzbudzający zaufanie wygląd
·          gotowość do obcowania z materiałem prawnym