icon-globe ZAKRES PORAD

 
Porad udzielamy w sprawach:
  • mieszkaniowych,
  • rodzinnych,
  • świadczeń socjalnych,
  • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • zatrudnienia i bezrobocia,
  • pozbawienia wolności.
Doradcy BPO udzielają informacji i porad o:
  • sposobach i możliwościach rozwiązywania problemów,
  • przysługujących uprawnieniach,
  • procedurach załatwiania spraw,
  • specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązywaniu problemu.