icon-globe ZASADY PORADNICTWA

Biuro Porad Obywatelskich w Szczecinie zapewnia swoim klientom:

- poufność powierzonych informacji – Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta w BPO oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji;
 
- bezpłatność porad;
 
- bezstronność doradców – doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami; nie ocenia klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu;
 
- niezależność – BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie zaś interesem kogokolwiek innego;
 
- samodzielność klienta w podejmowaniu ostatecznych decyzji – doradca nie podejmuje decyzji za klienta, a jedynie przedstawia wszystkie możliwe rozwiązania problemu. To klient sam dokonuje wyboru;
 
- otwartość na każdą osobę potrzebującą porady – każda osoba może być klientem Biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości;
 
- aktualność i rzetelność informacji na temat obowiązujących przepisów oraz oferty instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli – każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny.